Bomba imha uzmanları ‘ilk hatan son hatan olur’ prensibiyle görev yapıyor