Kanal İstanbul’a komşu alanın planlarına yürütmeyi durdurma kararı

Başakşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri Beyzade Kayabaşı, Nizamettin Kümeç, Bağdagül Gülen, Enser Şentürk, Murat Özkurt, Başakşehir Hoşdere mevkiindeki 8.3 hektarlık alan için yapılan plan değişikliğine karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dava açtı.

2020 yılının mart ayında toplu konut alanından kalan alan için Çevre Düzeni Planı’nda değişiklik yapılarak “lojistik bölge” fonksiyonu iptal edilip “kentsel meskun (yerleşik) alan” fonksiyonu getirildi.

Alt ölçekli planlarda da  “Yüksek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı, Eğitim Alanı, Park Alanı, Ulaşım Bağlantısı” olarak işaretlendi.

Değişiklik ile nüfus yoğunluğunun arttırıldığı belirtilerek mevzuata ve kamu yararına aykırı olduğu ileri sürülen planların iptali ve yürütmenin durdurulması istendi.

Mahkemelik olan planlama alanı, Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak “Yenişehir”in komşuluğunda yer alıyor.

“NÜFUS ARTAR” UYARISI”

Davaya bakanı İstanbul 4. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporu istedi. Dosyaya giren bilirkişi raporunda, planlama alanının Hadımköy-Ambarlı arasında demiryoluna entegre lojistik bölgede yer aldığını dikkat çekildi.

“Lojistik bölge” kullanımından çıkarılarak “meskun alanlar” fonksiyonu verilmesi ile bölgede nüfus artışının yaşanacağı belirtilerek İstanbul’u bekleyen deprem ve diğer afet risklerine vurgu yapıldı.

2009 tarihli 1/100 bin ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda meskun alanlara gelmesi öngörülen 1 milyon kişinin mevcut doku içindeki boş yapı stokunun değerlendirilmesiyle gelebileceği ve bunun dışında bir artış yaşanmasının mevcutta var olan yoğunluk ve yaşam kalitesi sorunlarının artmasına neden olacağı belirtildi.

“EŞİK NÜFUS DEĞERİNİN AŞILMAMASI YAŞAMSAL ÖNEME SAHİP”

Çevre Düzeni Planı’nda öngörülen eşik nüfus değerinin aşılması durumda İstanbul’un yaşam destek sistemlerinin yerleşme olarak kullanılması yönünde baskı yaratacağı ve kontrollü gelişimi olumsuz etkileyeceği, bu nedenle de eşik nüfus değerinin aşılmamasının yaşamsal öneme sahip olduğu vurgulandı.

Bilirkişi raporunda, çevre düzeni planı değişikliği ile nüfus yoğunluğunun arttırılmasının ve sektörel projeksiyonların değiştirilmesinin ilgili yönetmeliğe aykırı olduğu vurgulandı.

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

Bilirkişi raporuna esas alan mahkeme, planlarda hukuka uyarlık bulunmadığına karar verdi. Açıkça hukuka aykırı olduğu saptanan dava konusu işlemin, telafisi güç ve imkansız zararlara yol açabileceğine dikkat çekildi.

Bu gerekçelerle dava konusu işlemin teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına 21 Eylül 2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.