Eşit pahada işe eşit fiyat: Bayan direktörler sinemada eşitlik istiyor

Ayşe Kaşıkırık ve Gülten Taranç’ın hazırladığı ‘Sinemada Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Çok Kültürlülük Rehber Kitabı‘nda teori ile pratik bir ortaya getirildi; sinema kesimi özelinde ‘çeşitlilik, kapsayıcılık ve çok kültürlülük’ kavramları öğrencilerle, bayan direktörlerle ve akademisyenlerle görüşülerek kaleme alındı.

Kitapta sinemada çeşitlilik, kapsayıcılık ve çok kültürlülüğün sağlanması durumunda sinemalardaki ‘erkek bakış açısı‘ meselesinin da ortadan kalkacağı belirtildi.

Kitapta “sinemadaki uzun ve esnek çalışma saatleri ve çalışma şartları güzelleştirilmeli, cinsiyetler ortasındaki fiyat eşitsizliği engellenmeli ve “eşit pahada işe eşit fiyat unsuru benimsenmelidir” vurgusu yapıldı.

Kitapta, sinemada ayrımcılığın, adaletsizliğin ve insan hakları ihlallerinin sona ermesi, eşitliğin ve kapsayıcılığın sağlanması için teklifler şu halde sıralandı:

Kadın direktörler örgütlü hareket etmeli; bayan direktörlerin dayanışma içinde olacakları, bir ortaya gelerek fikir alışverişinde bulunacakları ve ortak kararlar alabilecekleri ağlar/platformlar/dernekler/vakıflar/inisiyatifler kurulmalı

Çeşitlilik ve çok kültürlülük konusunda toplumsal farkındalığı arttırıcı kampanyalar yürütülmeli (özellikle toplumsal medyada hak temelli savunuculuk kampanyaları, caddelerde billboardlar, TV ve radyo programları gibi)

Kadın direktörleri ulusal ve memleketler arası mecralarda bir ortaya getiren şenlikler, seminerler, eğitimler, atölyeler, doruklar, kongreler, paneller, tecrübe paylaşımı toplantıları üzere farkındalık çalışmaları daha sık yapılmalı

Daha fazla bayan direktörün sinema çekmesi özendirilmeli; bayan direktörlere devlet, belediye, özel bölüm ve memleketler arası kuruluşların finansal takviyeleri çoğaltılmalı.

Senaristler bayanlara güçsüz, zavallı, yardıma muhtaç ve savunmasız roller yazmaktan vazgeçmeli, sinemada güçlü bayan profillerinin sayısı arttırılmalı

Filmlerde iki ana kadın-karakterlere yer verilmeli, bu karakterler mesken içine sınırlandırılmamalı ve kamusal alanda (iş dünyası, sanat, sinema, siyaset, bürokrasi gibi) yer alan karakterler olmalı

Kadınların kesimde yaşadıkları taciz ve istismar olaylarının önlenmesi için önleyici ve caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı (bu mevzudaki cezalar arttırılmalı, tacizci ifşa edilmeli ve bir daha kesimde çalışmamalı)

Sinemada cinsiyetc¸i ayrımcılıgˆı, s¸iddeti, tacizi, istismarı, hakaret ve nefret so¨ylemlerini besleyen davranıs¸lara ve repliklere son verilmeli

Yapımcılar bas¸ta olmak u¨zere yo¨netmenler, oyuncular ve tu¨m sinema takımı makul aralıklarla (her altı ayda bir) toplumsal cinsiyet es¸itligˆi egˆitimleri almalı

Sanatın birles¸tirici, bu¨tu¨nles¸tirici ve kapsayıcı o¨zelligˆinden faydalanılmalı; sinema karakterleri, oyuncuları ve grubunda c¸es¸itlilik ve c¸ok ku¨ltu¨rlu¨lu¨k sagˆlanmalı

Sinemada pre-produ¨ksiondan post-produ¨ksiyona kadar tu¨m üretim su¨rec¸lerinde hak temelli bir yaklas¸ım benimsenmeli

Sinemada bir ku¨ltu¨ru¨n baskın olmasından kac¸ınılmalı ve bir ortada yas¸amanın birlikte mu¨mku¨n olabilecegˆi her as¸amada vurgulanmalı

O¨gˆrencilerin sinema ve televizyon bo¨lu¨mlerini tercih etmeleri tes¸vik edilmeli ve “toplumsal cinsiyet es¸itligˆi” zarurî ders olarak mu¨fredata eklenmeli

O¨gˆrenciler u¨niversite 3. ve 4. sınıfta bir bayan yo¨netmenin yanında go¨nu¨llu¨ staj yapmalı

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.